Sal mineral

Distribuïm sal mineral destinades per a tractaments d’aigua i neteges de piscines.

Tant la sal ametlla (“peladilla”) com la sal pastilla o taco tenen la seva fitxa tècnica del producte impresa en el sac i a més a més segueixen la normativa UNE – EN 973.

Subministrem des de un sac de sal a un palet complet a tot el territori català, sense recàrrec de desplaçaments .

Cal tenir en compte que el suministrament a la zona d’igualada i rodalies és més immediat, ja que la resta de zones aprofitaríem el subministrament quan estiguéssim a les rodalies o la zona, no demorant el servei en més de 15 dies.

Sal ametlla o més coneguda “peladilla”

Sal pastilla o taco

Sal atmetlla o "peladilla"
Sal atmetlla o "peladilla"
Sal pastilla o taco
Sal pastilla o taco